Dezinformace

To že agentura DORLAND zvítězila v tendru na kampaň Ryba domácí bylo pro některé naše konkurenty zjevně velkým překvapením, které nám nemohou odpustit. V médiích se díky jejich síle a vlivu objevují po celé roky lživé a dehonestující informace o kampani a jejích výsledcích, jejichž cílem je poškodit jméno agentury DORLAND. Snažíme se poctivě každou takovou lež vyvracet, ale nejsme mediální agenturou s miliardovými obraty, a tak je dosah našich odpovědí bohužel méně účinný a jak říkal již Albert Einstein „Dřív rozbiješ atom než  pomluvu“.

Všechny ty dehonestující zprávy a vyjádření mají jeden společný prvek. Nikdy se nás nikdo na nic nezeptá, nikdy nikoho nezajímají skutečné výsledky kampaně. Jde prostě jen o to poškodit agenturu DORLAND jako takovou. Takže až někde uvidíte nějaký další článek na téma „DORLAND to je ta agentura co dělala tu RYBU DOMÁCÍ“, můžete si být jisti, že právě probíhá nějaké výběrové řízení na komunikační agenturu.

Jsme rodinná firma, jsme na trhu dlouho a nehodláme to vzdát jen proto, že někteří nemají na to vyhrát tendr jen na základě své práce a musí se uchylovat k pomluvám a lžím. To že se jim vždy podaří najít líné novináře, kteří zapomněli na základní pravidla kritického myšlení a neobtěžují se ověřováním informací, je smutným aspektem moderní doby. Pro nás samotné, pro naše zaměstnance a také pro ty, co nezapomněli na pravidla kritického myšlení, jsme se rozhodli spustit tyto stránky.

Zůstáváme i nadále optimisty s láskou k tomu nejkrásnějšímu z oborů „komunikaci“ vždyť „Na světě existuje jediná věc, která je horší než pomluva: když po vás neštěkne ani pes.“ —  Oscar Wilde dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900.

Pro Nadační fond proti korupci

19.10.2020

A máme tady další desinformaci, tentokrát od anonymního investigativního týmu Nadačního fondu proti korupci, který přičetl kampaň Ryba domácí dalšímu nebohému zadavateli, který s ní neměl nic společného. Tentokrát jde o Státní zemědělský intervenční fond.

Vážený investigativní týme Nadačního fondu proti korupci,
rádi bychom Vás upozornili, že informace uvedené ve Vaší analýze jsou nepravdivé a účelově dehonestující. Vycházejí pouze z novinových titulků a pokud se, jak uvádíte, jedná o analytickou práci Vašeho týmu, tak by bylo dobré se zaměřit na zvýšení jeho kvality. Novinkou, na jejímž základě je DORLAND součástí článku na téma SZIF, je tvrzení, že kampaň RYBA DOMÁCÍ byla kampaní Státního zemědělského internačního fondu. A TO JE LEŽ! Za těch téměř 15 let, jsme již zvyklí, že se zprávy na toto téma objevují v době otevřených výběrových řízení na státní komunikační zakázky a snaží se spojit tuto kampaň s kdekým.  Jejich účel je tak zřejmý. Podíl NFPK na nekalém ovlivňování veřejných zakázek tímto způsobem považujeme za alarmující.

K jednotlivým tvrzením pak:

Ke kampani Ryba domácí pro SZIF:

Zásadním pochybením analytického týmu NFPK je neschopnost zjistit si z otevřených zdrojů, že SZIF nebyl zadavatelem kampaně Ryba domácí. SZIF se tento projekt nijak netýkal. Zadavatelem kampaně bylo Ministerstvo zemědělství, operační program Rybářství a celý projekt byl financován ze zdrojů EU. Kampaň Ryba domácí z roku 2008 je nejvíce kontrolovanou státní komunikační zakázkou v rámci ČR. Přes to, že ani v jedné z kontrol nebylo zjištěno žádné pochybení agentury, je neustále zneužívána k dehonestaci DORLANDu i jiných subjektů, které s kampaní neměli nic společného.

Pokud jde o samotnou kampaň Ryba domácí, tak má agentura DORLAND k dispozici veškeré kvantitativní i kvalitativní data, která svědčí o úspěšnosti kampaně. Kampaň zcela naplnila stanovené cíle, zvýšila spotřebu sladkovodních ryb, změnila spotřební chování obyvatel a podpořila operační program Rybářství. Od Evropského finančního dvora pak kampaň získala ocenění Best practices. Analytický tým NFPK se na agenturu DORLAND může kdykoli obrátit pro získání autentických podkladů, na jejichž základě by mohl dopady kampaně skutečně analyzovat. Doposud se k tomu patrně nedostal.

K odposlechům Františka Mrázka

Plné znění odposlechu z roku 2000, tak jak bylo publikováno panem Jaroslavem Kmentou, zní:

„Zejtra se má ve spořce řešit komplet reklama. Ve hře jsou dva DORLAND a Kaftan. Ten dělal pro bábu. Červený tlačí toho Kaftana. My radši toho druhýho. Stačilo by, aby ten Honzík cinknul, že Kaftan smrdí, aby ho vyděsil. Ten z DORLANDU se jmenuje Dřízhal. Ten je náš. Zavolám to Honzovi. Už jsme se na DORLANDa napojili a vysvětlili mu, že se s ním houpe židle, tak ať se nedohoupe. Že je ten Kaftan s tou madam taky šetřenej, a to je pravda. Když se trochu poděsí, tak se probere.“ A související komentář pana Kmenty zní: „To uměl Mrázek nejlépe. Někoho poděsit, pak toho někoho uklidnit a říct mu, že se mu pomůže, a nakonec si od vyděšeného člověka vybrat výpalné, nebo chcete-li provizi.“

Tolik tedy plný text toho, o co analytický tým NFPK opírá vztahy mezi otcem paní Lucie Češpivové a panem Mrázkem. Přičemž ve skutečnosti pan Dřízhal s panem Mrázkem nikdy nemluvil a ani se s ním nikdy nesetkal . Agentura DORLAND žádný tendr v České spořitelně v daném období nevyhrála.

Ke známosti s agenturou 1YEAR & Promotion, s.r.o.:

Společnost 1YEAR & Promotion založil v roce 1997 bývalý pracovník produkčního oddělení agentury DORLAND. Jsme velmi rádi, že když se našim bývalým zaměstnancům v jejich životě i podnikání daří.

Ke kampani pro ODS:

Společnost DORLAND nikdy nerealizovala volební kampaň pro žádnou z politických stran, a tedy ani pro ODS.

Doplňující vyjádření Lucie Češpivové:

K dalším tvrzením, které jsou změtí nesouvisejících výkřiků na téma toskánské aféry. Pana Haslera neznám, ve zmiňované toskánské vile jsem nikdy nebyla a pana Marka Dalíka znám z doby jeho fungování v oboru public relations. Stejně tak znám převážnou většinu lidí z komunikační branže. Což s ohledem na skutečnost, že agentura DORLAND je na trhu 30 let, není nic neobvyklého.

Uspěli jsme u Rady pro rozhlasové a TV vysílání

28.12.2018

Uspěli jsme u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se stížností na nepravdivé informace odvysílané na TV Barrandov.

Rada pro vysílání, která zahájila řízení o přestupku s TV Barrandov,  tak reagovala na podnět naší agentury, že informace odvysílané v pořadu Moje zprávy z 20. listopadu jsou předpojaté a účelově vymyšlené.

Více informací na https://www.mediar.cz/dorland-barrandov-rada-moje-zpravy-jsou-predpojate-nevyvazene/

Vyjádření firmy DORLAND k reportáži TV Barrandov

20.11.2018

Stanovisko agentury DORLAND k sdělením pana Jaromíra Soukupa v pořadu Moje zprávy vysílaném dne 20.11.2018 na TV Barrandov.

Agentura DORLAND se zásadně ohrazuje proti sdělením, která zazněla z úst pana Jaromíra Soukupa v pořadu Moje zprávy dne 20.11.2018. Jeho sdělení jsou hrubě urážlivá, nepravdivá a poškozující dobré jméno agentury DORLAND.

Odvysílané informace si pan Soukup zřejmě účelově vymyslel, ve snaze ovlivnit veřejné mínění v souvislosti s momentální vládní krizí. Jeho reportáž lze tedy jednoznačně označit za Fake news. Jako člen AKA jsme se připojili ke kodexu Evropské komise proti desinformačním médiím – EU Code of Practice on Disinformation, a s ohledem na obsah odvysílané reportáže podáváme Evropské komisi podnět pro zařazení TV Barrandov na seznam desinformačních médií.

NENÍ pravda, že kampaň Ryba domácí snížila spotřebu sladkovodních tuzemských ryb. Veškerá data dokazují pravý opak. Kvantifikované výsledky jsme několikrát zveřejnili a jsme připraveni efektivitu provedené kampaně kdykoli doložit.

NENÍ pravda, že kampaň Ryba domácí byla problémová, naopak kampaň byla oceněna Evropskou unií. Kampaň byla mnohokrát kontrolována tuzemskými i evropskými orgány, a nebyla zjištěna žádná pochybení. Negativní promo bylo účelově vyrobeno v rámci politického a konkurenčního boje v ČR.

V neposlední řadě je vhodné uvést, že dodavatelem mediálního prostoru pro realizaci kampaně Ryba domácí byla i agentura MEDEA vlastněná a řízená panem Jaromírem Soukupem.

NENÍ pravda, že agentura DORLAND realizovala kampaň na podporu prodeje paštik v Ruské federaci. Žádnou takovou kampaň jsme nikdy a pro nikoho nezajišťovali.

Agentura DORLAND realizovala pro Potravinářskou komoru kampaň na podporu označení evropské politiky kvality v letech 2012 – 2015 v objemu cca 15 mil. Kč ročně, výsledkem kampaně byl nárůst znalosti v ČR o 19% a v SR 21%. Realizovaná kampaň prošla opakovanými tuzemskými i evropskými kontrolami a v roce 2016 byla oceněna stříbrnou EFFIE.

Agentura DORLAND byla informována o zahájení trestního stíhání pana Zdeňka Stejskala. Probíhající vyšetřování se nijak nedotýká činnosti společnosti, předmětem řízení je podezření na krácení DPH u soukromých aktivit pana Stejskala, které nijak nesouvisí s činností agentury. Agentura DORLAND vychází z presumpce neviny a věří, že se panu Stejskalovi podaří plně očistit.  Do ukončení řízení byl pan Stejskal odvolán z postu jednatele společnosti. Vzniklá situace nijak neovlivňuje chod agentury.

Proti odvysílané reportáži podáváme stížnost na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a celou záležitost předáváme svým právním zástupcům k řešení.

Náklady, které nám odvysíláním této lživé a zavádějící zprávy vznikají, jakož i případné škody, které mohou vzniknout pečlivě evidujeme.

Agentura DORLAND je na trhu 27 let. Za dobu své existence realizovala desítky vysoce efektivních komunikačních projektů a uvedla na český trh mnoho produktů a služeb. Jsme zakládajícím členem Asociace komunikačních agentur AKA a členem iniciativy Férový tendr.

Tisková zpráva

10.12.2014

Stanovisko agentury DORLAND, spol. s r.o. k článku uvedenému na serveru idnes.cz „Česko si s eurodotacemi neví rady“
http://ekonomika.idnes.cz/bizarni-dotace-z-eu-0at-/eko_euro.aspx?c=A141209_132652_eko_euro_fih

Vážená redakce, rádi bychom se vyjádřili k informacím ve vámi zveřejněném článku „Česko si s eurodotacemi neví rady“, které se týkají projektu Ryba domácí. Vámi uvedená sdělení jsou nepravdivá a zavádějící.
„Další dotací s nulovým efektem byla marketingová kampaň Ryba domácí z roku 2008, která měla zvýšit spotřebu tuzemských sladkovodních ryb. Stála 178 milionů a v jejím rámci byla například také placena infolinka, kde jeden telefonický hovor přišel v přepočtu na devět tisíc korun. Výsledek? Podle Českého statistického úřadu spotřeba domácích ryb na hlavu od roku 2009 klesá“

Marketingová kampaň Ryba domácí byla součástí operačního programu Rybářství a agentura Dorland, spol. s r.o., která tuto kampaň realizovala na základě otevřeného výběrového řízení se ohrazuje proti tvrzení, že kampaň nenaplnila cíle stanovené zadavatelem.
Hlavním cílem kampaně bylo zastavit propad spotřeby sladkovodních ryb evropské produkce, což se bezpochyby podařilo.
Čísla Rybářského sdružení hovoří jasně. Po dobu realizace kampaně stoupla spotřeba kvalitních sladkovodních ryb z 1,29 kg na 1,43 kg na osobu za rok. Češi tak v přepočtu snědli v roce 2011 o 1400 tun sladkovodních ryb více než v roce 2008.
Údaje zveřejňované statistickým úřadem zahrnují spotřebu sladkovodních ryb, včetně ryb dovážených ze zemí mimo EU. Zejména se jedná o  pangasia - ryby dovážené z Vietnamu, která před zahájením projektu nejvýrazněji konkurovala domácí a evropské produkci kvalitních sladkovodních ryb.
Spotřeba vietnamského pangasia klesla v době kampaně zhruba o třetinu a je hlavní příčinou celkového poklesu spotřeby sladkovodních ryb, tak jak ji uvádí ČSÚ.

Tedy spor mezi Mze a NKÚ nespočíval primárně v hodnocení naplnění cílů, ale ve zvolených hodnotících parametrech. Zatímco Mze vychází z faktu, že Vietnam není členem EU, tak NKÚ tuto skutečnost nevzalo ve svém hodnocení v potaz a pokles spotřeby sladkovodního pangasia z Vietnamu (u kterého jsou mimo jiné i značné pochyby o kvalitě), vyhodnotilo jako chybu kampaně. V tomto bodě agentura Dorland jednoznačně prohlašuje, že plně stojí za stanoviskem Mze. Podle našich znalostí a vědomostí Vietnam není členem Evropské unie. Cílem kampaně tedy skutečně nebylo podporovat spotřebu dovozových ryb z této země.

Ocenění se kampani dostalo také z Evropské komise, která jej uvádí jako příklad good practicies, tedy jako projekt, který pozitivně ovlivnil celý sektor.
Agentura Dorland si nadále stoji za tím, že marketingová podpora Ryba domácí vedla k rozhýbání trhu se sladkovodními rybami, a to ve všech složkách řetězce - tedy u producentů, kteří investovali do zpracování ryb, prodejců, kteří umístili rybí produkty do svých prodejen i u spotřebitelů, kteří zvýšili svou poptávku po kvalitních sladkovodních rybách.

Další uváděné informace týkající se údajné nehospodárnosti a neuznatelných nákladů v rámci projektu již vyvrátily odpovědné státní orgány, zejména pak příslušný Finanční úřad, který konstatoval u sporných položek identifikovaných ze strany NKÚ, že „nedošlo k porušení právních předpisů a k neoprávněnému použití finančních prostředků státního rozpočtu, tím nedošlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení §44 odst. 1 písm. A) zákona o rozpočtových pravidlech.“
Údaje týkající se info linky jsou zkreslující a nereflektují rozdělení nákladů na pořizovací a provozní. Navíc zcela opomíjejí důvody vzniku tohoto nástroje a fakt, že na návrh agentury byl tento nástroj následně zrušen, neboť vzhledem k efektům kampaně zanikla potřeba pro jeho další provoz.

Pokud jde o další informace zveřejněné v článku: Projekt Ryba domácí stál 178 milionů, ryby se však jedí stále méně“, ze dne 2.6.2014 a to konkrétně:
„Projekt měl mimo to směřovat i k utracení peněz za pronájem anglického autobusu double-decker, nakoupeny měly být i filetovací nože, pepřenky nebo holínky.“ Tak toto konstatování je zcela nepravdivé, neboť tyto nástroje nebyly součástí projektu.

Nevíme jaké politické či jiné důvody vás vedou k útokům na realizovaný marketingový projekt Ryba domácí a ani nemáme zájem to zjišťovat. Musíme se však ohradit proti nepodloženému útoku na naší práci. Jsme kdykoli připraveni poskytnout vám jakékoli detailnější informace, pokud byste měli zájem, skutečný zájem se s projektem a jeho efekty seznámit.

S přáním hezkého dne

Lucie Češpivová
Výkonná ředitelka DORLAND, spol. s r.o.

Reakce na článek Jana Exnera v Blesku

5.6.2014

Mrázek: Zavolej to Honzovi. .. aneb jak vytvořit kauzu

Dne 5. 6. 2014 byl v deníku Blesk publikován článek „Ryba smrdí od kmotra Mrázka.“  Se zájmem jsme si ho přečetli a nezbývá než konstatovat, že situace kolem Ryby domácí, Dorlandu a pana Jiřího Dřízhala je mnohem komplikovanější a vše má mnohem, mnohem hlubší kořeny.

Plán na získání zakázky Ryba domácí rozhodně vznikl musel vzniknout již v roce 2000, ze kterého pochází uvedený odposlech. Proč F. Mrázek dělá, že pana Dřízhala nezná? Proč se lobbisty Milana nejprve ptá: Ten z Dorlandu se jmenuje Dřízhal? A proč následně krátce a úsečně prohlásil: Ten je náš!
Následuje odpověď lobbisty Milana: Zavolám to Honzovi. A odtud to začíná být velmi zajímavé. Málokdo totiž ví, o kterého Honzu šlo. Pro mnohé bude velkým překvapením, že šlo o Honzu Exnera. Ano, toho Exnera, který je autorem výše jmenovaného článku. On, jako náruživý rybář, zkušený žurnalista a zdánlivě slušný člověk, je skutečnou hlavou celé téhle záležitosti s rybou.

Shrňme si fakta.

 1. Pan Exner byl prokazatelně podle zmíněných odposlechů v kontaktu s lobbistou Milanem (padlo přece jeho jméno).
 2. Je jasné, že se velmi dobře znal i s Františkem Mrázkem (proč by jinak Milan říkal Mrázkovi, že to Exnerovi hned zavolá?).
 3. Jak by mohl mít pan Exner tak detailní informace o celé záležitosti, kdyby do ní nebyl zapleten?
 4. Že se vše plánovalo už od roku 2000, je jasné. (To na sebe, jinak brilantní Exner, prozradil svým článkem sám).
 5. V další části rozhovoru říká Mrázek Milanovi: Už jsme se na Dorlanda napojili a vysvětlili mu, že se s ním houpe židle. Tak ať se nedohoupe. Tím „my jsme se napojili“ myslí samozřejmě sebe a Honzu Exnera.
 6. V roce 2006 byl František Mrázek zastřelen a už o dva roky později se konečně EU rozhoupala a Ministerstvo zemědělství spustilo z Operačního programu Rybářství kampaň Ryba domácí? Není to zajímavé?
 7. Další stopou je také blízký vztah Exnera s Janou Nagyovou/Nečasovou.
  Zdroj: Facebook - Honza Exner sdílel(a) odkaz.
  Já na tu holku z Chodova prostě nemůžu zapomenout. A to i přesto, že od posledního drinku apod. s Janou Nagyovou uběhlo dvacet let
 8. https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/229599_10200632590330002_210796992_n.jpgNení také žádným tajemstvím jeho vliv na Jiřího Paroubka prostřednictvím jeho ženy Petry Paroubkové. A jak známo, Jiří Paroubek byl jednou u vody, takže na ryby a kampaně je odborník.
  20. červen 2013
 9. Na Facebookovém profilu pana Exnera lze také dohledat jeho důvěrný vztah s jedním z exposlanců evropského parlamentu. A EU shodou okolností valnou část kampaně přece platila. Není těch náhod nějak moc?

A takhle by se dalo blábolit dál a dál. Možná bychom na pana Exnera dokázali hodit i atentát na Kennedyho, protože i když byl spáchán v roce, kdy pan Exner ještě nebyl na světě, tak kdo ví, jakou mocí spolu s Františkem Mrázkem vládnou.

Ale teď vážně:

Článek pana Jana Exnera o Rybě domácí a napojení Dorlandu, či jeho bývalého majitele na Františka Mrázka je strašlivý blábol. Opisuje z jiných článků, aniž si ověří, z jakého roku pocházejí a zda obsahují pravdivé údaje. Nepřináší kromě fantasmagorických konstrukcí nic podstatného (i když jeho víra ve schopnost pana Mrázka ovlivňovat, ještě dva roky po své smrti veřejné zakázky, je skutečně impozantní).

O skutečná fakta se nezajímá. Na jeho omluvu musíme napsat, že o fakta se zajímá málokdo z novinářů. K dispozici je již delší dobu tisková zpráva agentury Dorland, kde se většina mýtů o kampani Ryba domácí vyvrací. Kampaň byla kladně hodnocena orgány EU. Málokteré novináře také napadlo podívat se na údaje Rybářského sdružení, které jednoznačně dokazují zvýšení spotřeby sladkovodních ryb evropské produkce a zejména nemíchají tyto ryby s dovozovým vietnamským pangasem (mimochodem naposledy, když jsme se dívali, tak Vietnam do EU nepatřil). Možná se stačí podívat na pulty obchodů, kde lze dnes, oproti roku 2008, sladkovodní ryby evropské produkce najít zcela běžně.

Ceníme si těch žurnalistů, kteří i přes to, že komunikačním kampaním z veřejných zdrojů nefandí, dělají svou práci profesionálně a nepřistupují ke svým čtenářům jako k tupému stádu, co spolkne jakýkoli nesmysl.

Co tedy napsat na závěr?

Pan Exner se jenom zařadil do dlouhé fronty dělníků bulváru, kteří se tak jako on zabývají žurnalistickou pornografií. Píše, neví o čem a je jen otázkou, zda tak činí z prosté hlouposti a nekompetentnosti, nebo na něčí popud. Jestli něco vypadá jako dehonestační kampaň, funguje to jako dehonestační kampaň, používá prostředky takové kampaně, tak to obyčejně je dehonestační kampaň. A za ní obvykle někdo stojí.
Třeba nám zrovna pan Exner jednou poví kdo. Nebo to poví alespoň Milanovi a přes policejní odposlechy se to určitě dostane i k nám. 

Slibujeme, že pak panu Exnerovi zavoláme, požádáme ho o vyjádření a stejně jako on ho poskytneme veřejnosti.

Tisková zpráva

2.6.2014

Stanovisko agentury DORLAND, s.r.o. ke zprávě NKÚ týkající se projektu Ryba domácí

Agentura Dorland realizovala na základě veřejného výběrového řízení v letech 2008 – 2011 kampaň s názvem Ryba domácí, jejímž zadavatelem bylo Ministerstvo zemědělství ČR. Kampaň byla financována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu rybářství.

Zadaným cílem ze strany MZe bylo zastavení poklesu spotřeby sladkovodních ryb evropské produkce.

Agentura si nadále stojí za tím, že cíle kampaně byly nejen naplněny, ale naopak přeplněny neboť došlo k nárůstu spotřeby.

NKÚ ve své zprávě uvádí čísla ze zdrojů ČSÚ, která však zahrnují nad rámec produkce, kterou kampaň řešila, i vietnamského pangasia. ČSÚ dále do dovozových ryb zahrnuje i takové, které jsou dále reexportovány a ČR je pro ně pouze tranzitní zemí. Ostatně sám Český statistický úřad uvádí, že zpracované a publikované statistiky jsou vytvářeny nejen ze zdrojových dat, ale často také za pomocí odhadů a statistických dopočtů – jsou tedy určeny primárně pro statistické účely, nikoli jako podklad pro administrativní řízení.

Čísla Rybářského sdružení hovoří jasně. Po dobu realizace kampaně stoupla spotřeba kvalitních sladkovodních ryb z 1,29 kg na 1,43 kg na osobu za rok. Češi tak v přepočtu snědli v roce 2011 o 1400 tun sladkovodních ryb více než v roce 2008. Ocenění se kampani dostalo také z Evropské komise, která jej uvádí jako příklad good practicies, tedy jako projekt, který pozitivně ovlivnil celý sektor.

Dle šetření agentury Nielsen klesl také meziročně prodej pangasia – ryby dovážené z Vietnamu, která před zahájením projektu nejvýrazněji konkurovala domácí a evropské produkci kvalitních sladkovodních ryb. V tomto bodě je třeba také zmínit diskutabilní kvalitu této ryby, kdy například v roce 2005 zachytily kontrolní orgány v EU v mase pangasia stopy malachitové zeleně, což je velice účinný, bohužel však stejně velice karcinogenní prostředek k hubení plísní a parazitů na tělech ryb. Je doložitelným faktem, že nutriční hodnoty této ryby jsou hluboko pod parametry naší domácí produkce a další produkce kvalitních sladkovodních ryb z EU. Níže uvádíme pro srovnání graf srovnávající vývoj spotřeby sladkovodních ryb v ČR a spotřeby pangasia.

Přínos projektu je tedy zcela v souladu s celkovou strategií EU pro zvýšení bezpečnosti a kvality potravin konzumovaných obyvateli Evropské unie.

Agentura Dorland si nadále stojí za tím, že marketingová podpora Ryba domácí vedla k rozhýbání trhu se sladkovodními rybami, a to ve všech složkách řetězce - tedy u producentů, kteří investovali do zpracování ryb, prodejců, kteří umístili rybí produkty do svých prodejen i u spotřebitelů, kteří zvýšili svou poptávku po kvalitních sladkovodních rybách.

Agentura Dorland vydává toto stanovisko v reakci pouze na vyjádření ohledně efektu realizované čtyřleté kampaně Ryba domácí. Není kompetencí marketingové agentury vyjadřovat se k vnitřním kontrolním procesům ve státní správě.

V obecné rovině bychom však rádi konstatovali, že by státní správě prospěla v oblasti marketingu vyšší odbornost a kompetence. Nemuseli bychom se pak setkávat s takovými absurdními situacemi, kdy kontrolní orgán trpí neznalostí základních oborových pojmů. Nedocházelo by pak snad k takovým situacím, kdy je například ze strany kontrolního orgánu vytýkán u monitoringu tisku fakt, že monitorované novinové články nejsou opatřeny logem projektu.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Lucie Češpivová

Výkonná ředitelka DORLAND, spol. s r.o.

12.2.2014

Stanovisko agentury DORLAND, s.r.o. k vyjádření ministra zemědělství ohledně výsledku projektu Ryba domácí 2008-2011.

Agentura Dorland se ohrazuje proti vyjádření ministra zemědělství Mariana Jurečky ze dne 10. 2. 2014  „To považuji za zcela nehospodárné plýtvání penězi, zejména ve chvíli, kdy se po předchozí kampani na „Rybu domácí“ v hodnotě 150 milionů korun prodeje ryb v zásadě nezměnily“. Nesouhlasíme s tím, že nedošlo k naplnění cílů zadaných ze strany zadavatele. Hlavním cílem kampaně Ryba domácí bylo zastavit propad spotřeby sladkovodních ryb v ČR, což se bezpochyby podařilo. Čísla Rybářského sdružení hovoří jasně. Po dobu realizace kampaně stoupla spotřeba kvalitních sladkovodních ryb z 1,29 kg na 1,43 kg na osobu za rok. Češi tak v přepočtu snědli v roce 2011 o 1400 tun sladkovodních ryb více než v roce 2008. Ocenění se kampani dostalo také z Evropské komise, která jej uvádí jako příklad good practicies, tedy jako projekt, který pozitivně ovlivnil celý sektor.

Dle šetření agentury Nielsen klesl také meziročně prodej pangasia – ryby dovážené z Vietnamu, která před zahájením projektu nejvýrazněji konkurovala domácí a evropské produkci kvalitních sladkovodních ryb. V tomto bodě je třeba také zmínit diskutabilní kvalitu této ryby, kdy například v roce 2005 zachytily kontrolní orgány v EU v mase pangasia stopy malachitové zeleně, což je velice účinný, bohužel však stejně velice karcinogenní prostředek k hubení plísní a parazitů na tělech ryb. Je doložitelným faktem, že nutriční hodnoty této ryby jsou hluboko pod parametry naší domácí produkce a další produkce kvalitních sladkovodních ryb z EU.

Přínos projektu je tedy zcela v souladu s celkovou strategií EU pro zvýšení bezpečnosti a kvality potravin konzumovaných obyvateli Evropské unie.

Agentura Dorland si nadále stoji za tím, že marketingová podpora Ryba domácí vedla k rozhýbání trhu se sladkovodními rybami, a to ve všech složkách řetězce - tedy u producentů, kteří investovali do zpracování ryb, prodejců, kteří umístili rybí produkty do svých prodejen i u spotřebitelů, kteří zvýšili svou poptávku po kvalitních sladkovodních rybách.

Agentura Dorland vydává toto stanovisko v reakci pouze na vyjádření ohledně efektu realizované čtyřleté kampaně Ryba domácí. Není naším cílem rozporovat stanovisko pana ministra ke zrušenému výběrovému řízení na realizaci projektu Ryba sladkých vod. Předpokládáme, že zakázka bude rušena na základě zákonných důvodů (Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel by měl při posouzení oprávněnosti zrušení veřejné zakázky podle výše uvedeného ustanovení zákona zhodnotit, zda důvody pro zrušení veřejné zakázky splňují dvě podmínky vyplývající z citace zákona, tj. podmínku, že se důvody vyskytly v průběhu zadávacího řízení, a že se jedná o důvody zvláštního zřetele), ne jen proto, že zadavatel změnil svůj názor na její obsah.

Agentura Dorland by však ráda upozornila pana ministra, že není autorem současného projektu, tím méně myšlenky zapojení dvoupatrového, ryze londýnského autobusu do roadshow k výlovům rybníků, který tvořil zadání tohoto výběrového řízení předloženého agenturám zadavatelem - Ministerstvem zemědělství ČR.

Vzhledem ke zkušenostem získaným při realizaci projektu Ryba domácí, můžeme jen doporučit koordinaci veškerých podpůrných nástrojů s producenty. My jsme se tím při realizaci projektu řídili a vedlo to k nesporným pozitivním výsledkům. I když jsme byli, zejména ze strany masmedii, kritizováni za nižší mediální nasazeni. Jednoznačně lze tedy doporučit aktivity přímé podpory odvětví.

Přejeme ministerstvu zemědělství, aby se mu v této oblasti podařilo vyčerpat veškeré prostředky poskytnuté Evropskou unií v rámci OP Rybářství i v tak krátkém čase, který má k dispozici a nepřidat tyto alokované prostředky k dlouhému seznamu vracených finančních prostředků EU.

Uvítali bychom i to, kdyby s námi státní správa komunikovala přímo, aby jediným informačním zdrojem nebyla média. Bylo by také nanejvýše vhodné, aby někdy zadavatel takových výběrových řízení měl na mysli zbytečně vynaložené prostředky jak agentur, které se o zakázku ucházejí (min. 500 000.- Kč za každou agenturu), tak v tomto případě i 2 miliony Kč, které Ministerstvo utratilo za zpracování podkladů k výběrovému řízení.

Lucie Češpivová

Výkonná ředitelka DORLAND, spol. s r.o.