Úspěšnost kampaně

Zadavatel po celou dobu kampaně realizoval nezávislý průzkum znalosti značky a hodnocení kampaně, který prováděla výzkumná agentura Ipsos Tambor. Přestože kampaň nesměla probíhat v Praze, tak v roce 2011 měla nová značka Ryba domácí znalost 31 %.

Rok 2011

Pozitivně se také změnila struktura konzumentů sladkovodních ryb, počet těch, kteří je nejedli, se snížil z 24 % na 20,5 % a naopak vzrostl počet občasných konzumentů, a to z 51,4 % na 54 %

Úspěch kuchařských kurzů

Úspěšnost kurzů zjišťovala nezávislá agentura Ipsos Tambor po jejich skončení. 2009 celkem 84 % absolventů zařadilo sladkovodní ryby do jídelníčků ve svých restauracích

2010 téměř 100% absolventů zařadilo sladkovodní ryby do jídelníčku svých restaurací 2011 zařazeny studenti hotelových škol a studenti kuchař/číšník

Spolupráce Makro

Pochvala Evropského společenství

Kampani se dostalo ocenění při pravidelné konferenci Evropské komise, při prezentaci DG Mare dne 20. 10. 2011, kde byla kampaň Ryba domácí uvedena před ostatními členskými státy od zástupců Evropské komise jako good practises, tedy jako projekt, který pozitivně ovlivnil celý sektor.

Návazný Operační program 2014+

Na žádost členů Rybářského sdružení byly v rámci Operačního programu zařazeny i finanční prostředky na pokračování kampaně.