Spotřeba sladkovodních ryb v průběhu kampaně

Nárůst spotřeby z 1,29 kg na 1,43 kg na osobu za rok

Po dobu realizace kampaně stoupla spotřeba sladkovodních ryb z 1,29 kg na 1,43 kg na osobu za rok. Češi tak v přepočtu snědli v roce 2011 o 1400 tun sladkovodních ryb více než v roce 2008.

Zdroj: Rybářské sdružení ČR

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

V průběhu kampaně meziročně klesl prodej pangasia – ryby dovážené z Vietnamu, která před zahájením projektu nejvýrazněji konkurovala produkci sladkovodních ryb. Kvalita této ryby je diskutabilní (známý je případ výskytu malachitové zeleně, prostředku k hubení plísní a parazitů na tělech ryb).

Přínos projektu je tedy zcela v souladu s celkovou strategií EU pro zvýšení bezpečnosti a kvality potravin konzumovaných obyvateli Evropské unie.

Zdroj: výzkum Nielsen